Polskie Stowarzyszenie

Zoopsychologów

Zoopsycholog - specjalista od relacji człowiek-zwierzę towarzyszące

Jest doradcą, który pomaga właścicielowi zwierzęcia towarzyszącego tworzyć satysfakcjonującą dla obu stron relację pomiędzy nim a zwierzęciem, oraz usunąć lub zredukować niepożądane, niepokojące zachowania zwierzęcia, na które skarży się właściciel. Zoopsycholog nie zalicza się do personelu weterynaryjnego, jest to całkiem inny zawód, funkcjonujący równolegle, choć współpraca między zoopsychologami a lekarzami weterynarii jest bardzo wskazana.

 

Nazwa zawodu zoopsycholog została przyjęta umownie. To nie to samo co psycholog zwierząt, psi psycholog czy behawiorysta. Kurs zoopsychologa obejmuje nie tylko psychologię psów i kotów, ale także psychologię ludzką, ze szczególnym uwzględnieniem technik komunikacji interpersonalnej, oraz różne metody terapii. Jedynym oficjalnie uznawanym w Polsce dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie zoopsychologa jest zaświadczenie na druku MEN.

artykuł z kwartalnika "Kynologia" 

 

Zawód zoopsycholog został  wprowadzony na listę zawodów Ministerstwa Pracy dnia 1 lipca 2007, na wniosek Europejskiego Studium Psychologii Zwierząt, które jako pierwsze w Polsce zaczęło prowadzić kursy zoopsychologa.

 

Nazwa:

Zoopsycholog

Kod:

516407

Synteza:

Jest doradcą, który pomaga właścicielowi zwierzęcia towarzyszącego tworzyć satysfakcjonującą dla obu stron relację pomiędzy nim a zwierzęciem, oraz usunąć lub zredukować niepożądane, niepokojące zachowania zwierzęcia, na które skarży się właściciel.

Zadania zawodowe:

- przeprowadzanie rozmowy z właścicielem lub właścicielami zwierzęcia domowego i na podstawie uzyskanych od nich informacji wyjaśnienie przyczyny problemu i wskazanie optymalnych rozwiązań,
- obserwacja zachowań zwierzęcia domowego oraz środowiska, w którym żyje, aby lepiej rozpoznać problem
- wybór i przedstawienie właścicielowi określonej terapii zachowań, którą powinien przeprowadzić, aby usunąć lub zredukować problem z zachowaniem zwierzęcia
- udzielanie porad w zakresie prawidłowej socjalizacji i wychowania młodych zwierząt domowych, jak również porad w przypadku adopcji zwierząt ze schronisk
- pomoc przy wyborze zwierzęcia, ocena stanu psychicznego i osobowości zwierzęcia, przeprowadzanie testów psychicznych
- opiniowanie zachowań zwierząt domowych w różnych sytuacjach, oraz ocena warunków i przygotowania właścicieli do utrzymywania tych zwierząt

- propagowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt domowych, doradztwo w zakresie relacji między zwierzętami domowymi a społeczeństwem