Polskie Stowarzyszenie

Zoopsychologów

Informacje o naszym Stowarzyszeniu.

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń w 2007 r. pod nr KRS 0000273705.  Zrzesza zoopsychologów - specjalistów od relacji człowiek-zwierzę towarzyszące, posiadających kwalifikacje w zawodzie zoopsycholog. Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Unii Kynologicznej, która jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce federacji Alianz Canine Worldwide.

 

Zarząd Stowarzyszenia -  >>KLIKNIJ<<

 

Statut - >>KLKNIJ<<

 

Kodeks etyki - >>KLIKNIJ<<

 

deklaracja członkowska - >>KLIKNIJ<<