Polskie Stowarzyszenie

Zoopsychologów

 

Dla wszystkich członków terminem obowiązującym do zapłaty składki za rok kalendarzowy jest koniec marca. Składka roczna do roku 2013 wynosiła 100zł. Gdy nowy członek chce się zapisać do Stowarzyszenia w ciągu roku kalendarzowego płaci składkę za ten rok, który biegnie i w następnym kolejną do 31.03. itd. Jeśli ktoś nie chce płacić za bieżący rok, to czeka na następny rok i zapisuje się do Stowarzyszenia od stycznia roku kolejnego."
 UWAGA - Zebranie Walne dnia 8 lutego 2014r ustaliło, że składka członkowska dla dotychczasowych członków wynosi 30zł/ rok, natomiast dla nowych członków pierwsza składka wynosi 100zł (czyli 30 plus 70 wpisowe)

Pierwsze nagrania z konferencji Cyno2014  już dostępne - wejście ze strony http://pkpr.pl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sprawozdanie z corocznego Walnego Zebrania

 Dnia 08.02.2014 podczas Międzynarodowej Konferencji Kynologicznej Cyno 2014 odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Zoopsychologów, któremu przewodniczyła Antonina Kondrasiuk.

Dotychczasowym Zarządem Stowarzyszenia kieruje nadal Joanna Kosińska, na stanowisku zastępcy pozostają Małgorzata Żabicka i Julia Galia, obowiązki skarbnika na kolejny rok powierzono Antoninie Kondrasiuk. Dagmara Wójcik-Jędrzejewska pełni funkcję członka Zarządu, natomiast na stanowisko p/o sekretarza powołano Alicję Gandecką-Kurek.

Pozostałe Komisje działające w ramach PSZ pozostają bez zmian.

Podczas zebrania odczytano sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz omówiono wysokość składek członkowskich. Przyjęto, że dla nowych członków PSZ wysokość składki rocznej nie ulega zmianie i wynosi 100 zł za pierwszy rok, natomiast dla wszystkich pozostałych składkę obniżono do 30 zł. Na zebraniu poruszono kwestie związane z promocją zawodu zoopsychologa i sposobami szerszego dotarcia do klienta. Zaakceptowano różne formy zareklamowania naszych usług (plakat, ulotki, poradniki i przewodniki dla opiekunów zwierząt) popartych listem intencyjnym wystosowanym przez Stowarzyszenie a kierowanym do gabinetów i lecznic weterynaryjnych w całej Polsce. Uczestnicy zebrania podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, wymienili uwagi na temat ciągle jeszcze małej popularności zawodu zoopsychologa oraz konieczności ścisłej współpracy.


                                                                                                Alicja Gandecka-Kurek p/o sekretarza